Kontakt

sídlo spoločnosti:

NEYTEX s.r.o , Hlavná 71, Košice, 04001, Slovensko

 

prevádzka a korešpondenčná adresa:

NEYTEX s.r.o , Textilná 4, Košice, 04012, Slovensko

tel / fax: +421 55 6747964

 

Veľkoobchod OUTLET

Tomáš Slebodník

gsm +421 903 627 606

email: neytex@neytex.sk

 

Veľkoobchod SECOND HAND 

Andrea Bartková

+421 918 564 419

email: andrea@neytex.sk

 

IČO: 36579815

IČ DPH: SK 2021821439

DIČ: 2021821439

Zapísaná: OS Košice 1, oddiel Sro , vložka č. 14949/V